English Hebrew

 


Philosophy
AboutMe
Testemonials
Albums
Birthdays
DubiSod
TravelingBox
Archives
ContactUs

horizontal rule

קטנטנים קידס

קטנטנים קידס- גן דו לשוני לגילאי שנתיים. הגן ממוקם באבן יהודה בסמוך לבית הספר האמריקאי ונפתח ב-1 לספטמבר 2015.

שנות חייו הראשונים של הפעוט מאופינות בשינויים מהותים בהתפתחותו: פעילות מוטורית, כישורים חברתיים, כישורי שפה, רמת עצמאות ויכולת חשיבה. הסביבה החינוכית אצלנו בגן תספק לילד אווירה בטוחה, יציבה, חמה ותומכת תוך התנסות בעשיה, לימוד דרך משחק,פיתוח הסקרנות וגירוי החושים. מדי יום יחשפו הילדים לשפות עברית ואנגלית תוך מתן התיחסות אישית לשלב ההתפתחותי של כל ילד וילדה.

שעות פעילות הגן: בימים א-ה בין השעות 7:45-17:30 וביום ו׳ בשעות 7:45-12:00

לקבלת פרטים נוספים ולתיאום ביקור: אילנה 058-7785225

main